fbpx

Az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 I. negyedévében a szállítás áruk tömege 3%-kal
csökkent, míg az árutonna-fuvarozás mért teljesítmény 5%-kal nőtt. A belföldi
személy szállítás az utasforgalom némileg (1%-kal) alacsonyabb volt, míg az utaskilométerben
mért szállítás teljesítmény 2%-kal emelkedett. Budapest-Ferihegy repülőtér utasforgalma – 5%-os
növekedés eredményeként – 1,5 millió fő volt. A Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett személygépkocsik 14 ezres száma 47%-os visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz
képest.

Áruszállítás, áruterítés
2010 I. negyedévben a szállítás áruk tömege – 58 millió tonna – 3%-kal alacsonyabb volt, mint
2009 azonos időszakában. A változás egyfelől a vasúti fuvarozás és csővezetékes szállítás 2, illetve 8%-os
növekedésének, másfelől a közúti fuvarozás és belvízi szállítás 6, illetve 2%-os csökkenésének az eredője. Az
árutömeg 67%-át közúton, 17%-át vasúton szállítás; belföldi fuvarozás viszonylatban e két alágazat részesedése
még meghatározóbb (együttesen 95%) – a csővezetékes fuvarozás, a belvízi fuvarozás és a légi szállítás nemzetközi jellegéből
adódóan.

Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény – 12 milliárd árutonna-kilométer – 5%-kal emelkedett.
A növekedés valamennyi szállítás alágazatra érvényes: a közúti szállítás 3, a vasúti szállítás 14, a csővezetékes szállítás 10, míg a
belvízi szállítás teljesítmény 5%-kal lett magasabb. Az áru fuvarozási összteljesítményből a közúti fuvarozás 67, a
vasúti fuvarozás 15, a csővezetékes 14, míg a belvízi szállítás 4%-kal részesedett.
A nemzetközi áruszállítás volumene és árutonna-kilométerben mért teljesítménye egyaránt 9%-kal
nőtt. A belföldi áru szállítás volumene 9%-kal, teljesítménye 5%-kal csökkent.
2010 I. negyedévben a közúti áru szállítás volumenének 6%-os mérséklődése a belföldi szállítás 9%-
os visszaesésének a következménye – nemzetközi viszonylatban 11%-al nagyobb tömegű árut
fuvarozás, mint 2009 I. negyedévében. A nemzetközi árutrítés volumenében nem jelentős, az áruk
tömegének mindössze 18%-a lépte át az országhatárt.

Árutonna-kilométerben mérve a teljesítmény belföldi fuvarozás viszonylatban 3%-kal csökkent, nemzetközi fuvarozás
viszonylatban 5%-kal növekedett, együttesen 3%-kal bővült. Kevesebb árut szállítás nagyobb
távolságra, megnőtt az átlagos szállítás távolság, ugyanakkor az üresen megtett út aránya alacsonyabb
lett. A közúti áru szállítást szereplők szerint tekintve, a volumen esése elsősorban a szállítás ágazatba
tartozóknak tudható be: esetükben a volumen 10%-kal csökkent, az árutonna-kilométerben mért
teljesítményük pedig közel azonos az elmúlt év azonos időszakában regisztrálttal. Az egyéb ágazatokban
tevékenykedő cégek saját áru fuvarozás részlegei adták a közúton szállítás áruk tömegének 46, illetve az
árutonna-kilométerben mért teljesítmények 29%-át – az utóbbi azért alacsonyabb, mert főként saját
vonzáskörzetükben szállítás (kisebb távolságra).

A vasúti áru belföldi szállítás forgalma és összteljesítménye is nőtt, a bázisidőszakhoz képest 2, illetve 14%-
kal. A belföldi vasúti áru szállítás volumene és teljesítménye egyaránt 7%-kal esett vissza.
A Szállítás teljesítmények tájékoztató következő megjelenése: 2010. május 26.
Tömegben mérve, a vasúti áru szállítás háromnegyedét jelentő nemzetközi szállítás 5%-kal nőttek,
teljesítményük 17%-kal lett nagyobb. A bázisidőszakhoz képest 38 százalékkal emelkedtek a vasúti
tranzitteljesítmények.

A belvízi áru szállítás a magyar lobogó alatt hajózó járművek részesedése az összes szállítás
áruból 10, az összteljesítményből 9% volt. A Duna magyarországi szakaszán ennél magasabb a
részesedése az ukrán (24%), a román (19%), a német (16%) és az osztrák (10%) felségjelű hajók
teljesítményének. Az összes teljesítmény 53%-a átmenő forgalom, 33%-a export, 13%-a import,
mindössze 2 ezreléket tesz ki a belföldi forgalom.
A légi áru szállítás Budapest-Ferihegy repülőtér összes áruforgalma 14,7 ezer tonna volt, 21%-
kal magasabb, mint egy évvel korábban.

Személy szállítás
A helyközi személy szállítás az utasforgalom 1%-kal csökkent, míg az utaskilométerben mért
teljesítmény 2%-kal nőtt.

A belföldi távolsági személy szállítás terén – a fuvarozás utasok számát tekintve – az autóbuszforgalom
súlya a meghatározó: 80%. A nemzetközi szállítás 56%-os részesedésével a légi közlekedésé
a vezető szerep, az autóbusz 25, a vasút 19%-os hányadot képvisel.

Budapest-Ferihegy repülőtér 61 országgal lebonyolított utasforgalma 1,5 millió fő volt, 5%-kal
nagyobb a bázisidőszakihoz képest. Ezt az utasforgalmat összesen 23 ezer, az előző évinél 5%-kal
kevesebb járattal realizálta. Kétszázezer fő feletti légi forgalmat Németország, százezret meghaladót
Nagy-Britannia és Olaszország viszonylatában regisztráltak. A legnagyobb forgalmat lebonyolító
légitársaságok a MALÉV, a Wizz Air, a Lufthansa, az EasyJet, a Swiss és a British Airways. Nem
menetrend szerinti forgalmat 47 ország relációjában bonyolított le Budapest-Ferihegy.

A helyi személyszállítás utasszáma és az utaskilométerben mért teljesítménye is 8 %-kal csökkent az
előző évihez képest. A legmagasabb, 57%-os részaránya az autóbusz-közlekedésnek volt, melynek 45%-a
a fővárosban zajlott. A januári többnapos tömegközlekedési sztrájk éreztette hatását: az előző évekhez
viszonyítva mind az utasszámot, mind pedig az utaskilométer-teljesítményt tekintve csökkent Budapest
részesedése a helyi személyszállításban. A fővárosban a közösségi közlekedést használók 40%-a
autóbuszon, 29%-a villamoson, és 22%-a metrón utazott..

Közúti gépjárművek állománya
2009. december 31-én a közúti gépjárművek állománya 3,6 millió volt, ebből 3 millió
személygépkocsi.

2009 folyamán több járművet vontak ki a forgalomból, mint amennyit üzembe helyeztek. A gépjárművek
száma ezt megelőzően utoljára 11 éve csökkent. Továbbra is magas a gépjárművek átlagos életkora, a
személygépkocsiké közel 11, az autóbuszoké 13 év.

2010. I. negyedév folyamán az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma 14
ezer volt, 47%-kal kevesebb, mint a bázisidőszakban; illetve 31%-a a válságot megelőző 2008. I.
negyedévinek. Az idén január–márciusban első alkalommal regisztrált személygépjárművek 22%-a volt
használt. A Ford, az Opel és a Volkswagen márkák adták együttesen az elsőként forgalomba helyezett
személygépjárművek mintegy egyharmadát. A 2009 IV. negyedévében újra a legkeresettebb márkává vált
Suzuki értékesítése a bázisidőszakhoz képest mintegy háromnegyedével esett vissza.