fbpx

A külkereskedelmi termékforgalom exportban 17, importban 7,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbiakhoz képest januárban – közölte a KSH.

Idén januárban a külkereskedelmi termékforgalom volumene – a 2009 utolsó két hónapjában regisztrált javulást követően – tovább nőtt, exportban 17, importban 8,5 százalékkal haladta meg az elmúlt évi alacsony bázisszintet – közölte a KSH. A külkereskedelmi mérleg aktívuma az év első hónapjában 76 milliárd forint (290 millió euró) volt, ami 124 milliárd forint (490 millió euró) javulást jelent a tavaly januári 48 milliárd forintos (200 millió euró) mérleghiányhoz képest.

A forgalom forintban mért árszínvonala az előző év azonos időszakához képest exportban 5,1, importban 7,3 százalékkal csökkent, a cserearány 2,4 százalékkal javult 2010 januárjában. A forint a főbb devizákhoz képest 5 százalékkal erősödött, ezen belül az euróhoz viszonyítva 4 százalékkal, a dollárhoz mérten pedig 11százalékkal.

A decemberben regisztrált kétszámjegyű növekedéshez hasonlóan 2010 első hónapjában a gépek és szállítóeszközök kivitelének és behozatalának volumene több mint 20 százalékkal növekedett az elmúlt év nagyon alacsony bázisszintjéhez viszonyítva. Az árufőcsoporton belül a híradás-technikai termékek kereskedelme mindkét forgalmi irányban az átlagot meghaladó mértékben bővült, és ez a növekedési tendencia 2009 júniusától töretlen. Az energiafejlesztő gép és berendezés, továbbá a villamos gép , villamos készülék és műszer kivitelében 30, behozatalában 20 százalék körüli volt a volumenbővülés az előző év azonos időszakához képest. A közúti járművek  a decemberi csekély élénkülést követően 2010 januárjában már két számjegyű növekedést mutatott, míg az importja a tavalyi év összes hónapját  jellemző drasztikus (átlagosan közel felére esett vissza a forgalom) csökkenés után először haladta meg a bázisszintet.

A feldolgozott termékek kivitele 12, behozatalának volumene 2,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet januárban. A jelentős súlyt képviselő szakmai, tudományos ellenőrző műszerek exportjában mintegy 40 százalékos növekedést regisztrált a hivatal, mindkét  forgalmi irányban kétszámjegyű volt a bővülés a gyógyszerek és gyógyszerészeti termékeknél. A vas és acél termékek behozatalának volumene az előző évi jelentős csökkenés  után 2010 januárjában sem érte el a bázishavi szintet.

Az energiahordozók importvolumene – a decemberi 18 százalékos bővülést követően – 2010 januárjában 13 százalékkal csökkent  az előző év azonos hónapjához képest, elsősorban a kőolaj erre a hónapra jellemző visszaesése miatt. A természetes és mesterséges gáz behozatali mennyisége a tavalyi szinten alakult.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek 2010. januárban 2,3 százalékkal, az importé egytizeddel esett vissza az egy évvel korábbi szinthez képest. A kiviteli forgalom közel háromtizedét kitevő gabona és gabonakészítményeknél két számjegyű volumen- és árcsökkenést, ezzel szemben a hús és húskészítmények, illetve a tejtermék és tojás exportjában növekedést regisztrált a KSH. A behozatalban az élő állat, állati takarmány termékcsoportokon kívül kisebb-nagyobb csökkenéseket mértek.