fbpx

Mától néhány ponton egyszerűbbé válik az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó ellenőrzése – a módosító kormányrendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.


Nem lép hatályba az a szabály, amely előírja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köteles a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzése, a monitoring és a folyamatba épített ellenőrzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni, és előírni annak alkalmazását valamennyi hitelesítést végző szervezet számára.

Az eredeti rendelet július 1-től valamennyi operatív programra kötelezővé tette volna a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a közreműködő szervezet számára azt, hogy a folyamatba épített ellenőrzés részeként gondoskodnia kell a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek helyszíni ellenőrzéséről. Ennek keretében különösen figyelni kell a közbeszerzéseknél a benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a benyújtott dokumentumok valódiságát, a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályokat. Ezt a szabályt hatályon kívül helyezte az új rendelet.

Továbbra is hatályos marad azonban az a szabály, hogy a Regionális Operatív Programoknál az uniós alapokból származó támogatásból megvalósított közbeszerzések ellenőrzési szabályait kell alkalmazni.