fbpx

Az ipar belföldi értékesítési árai 2010 májusában az előző havihoz viszonyítva 3,4%-kal, a 2009.
májusival összehasonlítva 9,1%-kal emelkedtek. Az ipari exportértékesítés árai a 2010. áprilisinál 4,1%-kal,
a 2009. májusinál 2,0%-kal voltak magasabbak. A belföldi és az exportár változásának eredőjeként az ipari
termelői árak az előző havihoz képest 3,8%-kal, az egy évvel korábbihoz mérten 5,5%-kal nőttek.

Májusban az ipar belföldi értékesítési árai az előző hónaphoz viszonyítva – az áprilisi növekedésnél nagyobb
mértékben – 3,4%-kal emelkedtek.

A feldolgozó-ipari ágazatok belföldi értékesítési árai 2010 májusában átlagosan 2,0%-kal haladták meg az
előző havit. A legnagyobb mértékben ebben a hónapban is a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 2009 novembere óta
folyamatosan emelkedő árai nőttek (7,1%). A kohászat, fémfeldolgozásban egy hónap alatt 3,8, a vegyi anyag,
termék gyártásában 2,9%-kal emelkedtek az árak. Az előbbi területen az elmúlt 4, az utóbbin az elmúlt 6 hónapban
folyamatos árnövekedés történt. Mérséklődtek a számítógép-, elektronikai, optikai (0,5%), valamint az
élelmiszeripari (0,2%) termékek árai. A textil- és bőr-, valamint a gyógyszeripari árak nem változtak. A többi
feldolgozó-ipari ágazatban 0,2 és 1,0% közötti havi áremelkedés történt. Az ipar belföldi értékesítésében jelentős
súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás árai májusban 5,1%-kal, a víztermelés,
-kezelés, -ellátás díjai 0,1%-kal nőttek.

A feldolgozóipari ágazatok belföldi értékesítését tekintve, 12 havi összehasonlításban a legnagyobb mértékben
két vegyipari ágazatban, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (34,2%), valamint a vegyi anyag, termék
gyártásában (19,0%) nőttek az árak. Kisebb áremelkedés történt a kohászat, fémfeldolgozásban (7,0%), valamint a
villamos berendezés gyártásában (4,5%). A 2009. május havihoz viszonyítva legnagyobb mértékben mérséklődtek
az árak az ipar belföldi értékesítésében jelentős súlyt képviselő élelmiszeriparban (4,0%), a textil- és bőriparban
(3,6%), valamint a fa-, papír- és nyomdaiparban (1,8%). A többi feldolgozóipari ágazatban az árváltozás 1,0%-os
mérséklődés és 1,7%-os növekedés között alakult. A feldolgozóipar egészében az elmúlt 12 hónap alatt 6,4%-kal
nőttek az árak. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás árai 11,6, a víztermelés, -kezelés, -ellátásé
5,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.

A belföldi értékesítésben az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül 2010 májusában az előző
hónaphoz képest az energia- és tovább felhasználásra termelő ágazatokban 4,5, a beruházási javaknál 0,6%-os
árnövekedés mutatkozott, míg a fogyasztási cikkek árai 0,2%-kal mérséklődtek. Az előző év azonos hónapjához
mérten az árak az energia- és tovább felhasználásra termelő ágazatokban 12,9, a beruházási javak gyártása területén
0,6%-kal emelkedtek, a fogyasztási cikkek esetében 2,7%-kal alacsonyabbak voltak.

2010 májusában az ipar forintban mért exportértékesítési árai az előző hónaphoz képest 4,1%-kal, 12 havi
összehasonlításban 2,0%-kal emelkedtek. Hazai fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz viszonyítva 4,1%-kal,
a dollárhoz képest 11,2%-kal gyengült; a 2009. májusival összevetve az euróhoz mérten 2,0%-kal erősödött, a
dollárhoz viszonyítva 6,4%-kal gyengült.

Az Európai Unió 27 tagországa ipari termelői ár-indexének 2010. májusi alakulásáról szóló Eurostatsajtóközlemény
2010. július 2-án (pénteken) jelenik meg.